Bedriftskunder

Du trenger bare en leverandør. Bravida utfører både små og store prosjekter, og hjelper til med drift og vedlikehold av dine tekniske installasjoner.

Våre teknikkområder

Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og
spesialområdene: brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Elektro

Smarte løsninger som øker driftssikkerheten

Rør

Smarte løsninger som alltid fungerer

Prosjekt

Vi utfører både store og små prosjekter, og alle former for ombygging av løsninger for elektro, rør og ventilasjon.

Service

Vi hjelper til med drift, vedlikehold og reparasjoner av dine tekniske installasjoner innen elektro, rør og ventilasjon, og har utviklet servicekonseptet ServiPro der vi har satt planlagt vedlikehold i system.

 

Energioptimalisering

Vi kan hjelpe deg med å optimalisere energibruken på din eiendom. Ved å gjøre en energioptimalisering kan man med ganske enkle midler effektivisere energibruken i bygningen – og samtidig øke levetiden til installasjonene.

Samordnede installasjoner

Vi i Bravida ser på de tekniske installasjonene i en bygning som en enhet, men med forskjellige funksjoner. Gjennom samordning i prosjekt kan vi ta ansvar for at alle installasjonene utføres på en strukturert måte. Under gjennomføringen trenger bestilleren bare å ha kontakt med en prosjektleder.