Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

Bravidas kvalitetsarbeid bygger på tillit, ansvar, engasjement, gode prosesser og kompetanse. Våre installasjonsløsninger og -tjenester skal oppfylle dine og samfunnets miljøkrav, og de utvikles fortløpende for å redusere energibruk og miljøbelastning. Ingen av våre medarbeidere skal rammes av fysisk eller psykisk skade på grunn av sitt arbeide. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med disse problemstillingene i våre policyer.

Trykk på bildene for å lese eller skrive ut våre policyer.