Bravida sier stopp

Vi i Bravida jobber i en risikofylt bransje. Ingen ønsker å bli skadet, men det forekommer likevel. Det er noe vi ønsker å endre på.

Hver dag jobber Bravidas montører og teknikere på våre kunders arbeidsplasser. Vi utsettes ofte for raskt tempo, mange aktører og farlige miljøer. Ulykkestilfeller skjer nesten hver dag og de fleste er ikke så alvorlige. 

Likevel skjer plutselig det du selv, alle partnere, barn, søsken, foreldre og kolleger frykter.

510x300_Bravida_NO6.jpg

Samarbeid er grunnleggende

Antall ulykker i bygg- og anleggsbransjen er fortsatt for høyt. Det vil vi endre på. Målet er at alle på arbeidsplassen skal komme uskadet hjem, både våre egne ansatte og kolleger fra andre selskap. Men som underleverandør ligger ikke alltid HMS-ansvaret kun i våre hender. 

Så hvordan kan Bravida bidra til å redusere antall ulykker? Det er grunnleggende å hele tiden føre en dialog med de andre aktørene på arbeidsplassen. Hvis vi tør å løfte frem risikoer og å si stopp, kan vi redusere antall ulykker sammen. 

Sikkerhet er noe vi har med oss

I Bravida jobber vi samtidig intensivt med å skape en sterk sikkerhetskultur, som er den beste måten å unngå ulykker på. Denne kulturen må alle medarbeidere ha innarbeidet, hver dag.

Det grunnleggende for sikkerhetskulturen er at vi må ta vare på hverandre. Alle som oppdager en risiko har et ansvar for å agere - uansett hvem som blir utsatt og hvem det gjelder. Før hvert enkelt arbeidsoppdrag må vi alltid stoppe opp og tenke oss om, og selvfølgelig følger vi sikkerhetsrutinene. 

Vi spiller på lag med våre ansatte

Imidlertid er det ikke alltid dette er nok. Noen ganger har man ingen god følelse når man skal sette i gang, til tross for risikovurderinger og riktig verneutstyr. Det kan dreie seg om en rotete arbeidsplass, uklar ansvarsfordeling eller utilstrekkelige sikkerhetstiltak. Eller til og med bare dårlig stemning. Uansett hva det er, tar vi det på alvor. 

Da sier vi stopp

Når vi oppdager HMS-problemer, prøver vi alltid å løse problemet sammen med vår oppdragsgiver og da vil det som regel løse seg.  

Men hvis vi ikke kan garantere at det er trygt for de ansatte å utføre jobben, sier vi stopp Noen ganger er vi nødt til å sette ned foten, selv om det kan sitte langt inne. 

Ingen deadline er viktigere enn sikkerheten til våre ansatte.