Sikkerhet i Bravida

Sikkerhetskulturen er noe alle Bravida-ansatte skal ha med seg ut på hvert enkelt oppdrag. Mange ulykker kan unngås ved hjelp av noen få enkle tiltak.

Vi samarbeider med kunder og underleverandører

Mange risikofylte situasjoner og ulykker er relatert til at flere ulike aktører jobber på samme arbeidsplass. Samarbeid med kunder og leverandører blir dermed en forutsetning for trygge arbeidsplasser. I tillegg til våre egne sikkerhetsregler må vi alltid følge de reglene som gjelder der vi jobber.

Sikkerhet i Bravida Les brosjyren om hvordan vi jobber med sikkerhet i Bravida

Riktig personlig verneutstyr

Alle ansatte må sammen med sin leder sørge for at han eller hun har riktig personlig verneutstyr. 

Vi bruker STOPP...et halvt-metoden for hvert enkelt arbeidsoppdrag

Mange ulykker kan forebygges hvis vi har hodet med oss. En viktig regel er at vi alltid stopper opp og tenker oss om før vi starter på en arbeidsoppgave, uavhengig av oppgavens størrelse.  

Til å hjelpe oss med dette har vi Bravidas STOPP…et halvt-metode. 

Ved potensiell fare gjennomfører vi en risikovurdering

Ansatte som gjennom STOPP…et halvt-metoden oppdager noe som kan være en risiko, må alltid gjennomføre en Sikker jobb-analyse (SJA) sammen med teamet. Bravida har skjema og sjekklister for dette. Dersom en risiko identifiseres, må de nødvendige sikkerhetstiltakene iverksettes før arbeidsoppdraget kan starte. 

Strukturert risikohåndtering

Bravida arbeider kontinuerlig for å forebygge og forhindre skader. I vårt risikohåndteringssystem, BIA, kan ansatte enkelt rapportere blant annet risikoobservasjoner, hendelser eller ulykker via en app. Systemet gjør det mulig for oss å analysere de risikoene som finnes i vår virksomhet på en strukturert måte. Slik kan vi utvikle målrettede tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet.

Om vi ikke kan jobbe trygt, sier vi stopp

Når det ikke føles trygt å jobbe – til tross for samarbeid, riktig verneutstyr, risikovurdering og tiltak – har våre ansatte klare instrukser om å stoppe arbeidet og melde fra til lederen sin. Lederen skal da iverksette tiltak og, om nødvendig, kontakte oppdragsgiver for dialog.

Hvis vi ikke kan garantere at det er trygt å utføre jobben, sier vi stopp. Ingen deadline er viktigere enn sikkerheten til våre ansatte.