Nordisk HMS-uke

HMS er avgjørende for vår virksomhet – hver dag, hele året. En uke i året legger Bravida ekstra fokus på dette temaet. I 2024 blir HMS-uka arrangert 09.–13. september.

HMS-uka involverer alle medarbeidere og i løpet av uken organiseres aktiviteter og samtaler knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette skal bidra til kunnskap og erfaring som vi kan dra nytte av hele året.

– Alle som jobber i Bravida har et felles ansvar for å bidra til en trygg og god arbeidsplass. Derfor er det viktig at alle involveres – montører, teknikere, ledere og andre funksjonærer. HMS-uka er en fin anledning til å rette søkelyset mot arbeidsmiljøet og dette er et av de viktigste områdene vi skal jobbe med hver dag, hele året, sier Robert Krahl, fagansvarlig HMS, Bravida Norge. 

amv2022-690x460px.jpg

Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv.

Si ifra – ikke gå forbi!

Hos Bravida har vi en nullvisjon for arbeidsulykker. Regler, rutiner og krav er ikke nok for å oppnå våre mål når det gjelder HMS. Neste trinn er derfor å jobbe med å skape en kultur hvor vi har omsorg for hverandre. Det gjør vi gjennom å tørre å si fra hvis vi ser noen som jobber på en måte som ikke er sikker. 

Under HMS-uka har vi ekstra fokus på disse spørsmålene. Hovedtemaene for årets arbeidsmiljøuke er risikoobservasjoner og risikovurderinger. Hva er en risikoobservasjon, hvorfor de er så viktige og hvordan rapporterer du en risiko på en arbeidsplass? Hvis du ser en risiko – uansett om den gjelder deg selv eller en kollega – må du alltid agere. Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv. 

Sammen om en tryggere bransje

Under vår årlige HMS-uke skal vi involvere kunder og samarbeidspartnere. Vi tror nemlig at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele og utveksle kunnskap håper vi på å skape en bedre og tryggere bransje for alle.