Nordisk HMS-uke

HMS er avgjørende for vår virksomhet – hver dag, hele året. En uke i året legger vi ekstra fokus på dette temaet. I 2020 arrangeres Bravidas HMS-uke i uke 37, 07.-11. september.

Hjälm skyddsombud (1).jpg

HMS-uka involverer alle ansatte og i løpet av uken organiseres aktiviteter og samtaler knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette skal bidra til kunnskap og erfaring som vi kan dra nytte av hele året.

– Alle som jobber i Bravida har et felles ansvar for å bidra til en trygg og god arbeidsplass. Derfor er det viktig at alle involveres – montører, teknikere, ledere og andre funksjonærer. HMS-uka er en fin anledning til å rette søkelyset mot arbeidsmiljøet og dette er et av de viktigste områdene vi skal jobbe med hver dag, hele året, sier Robert Krahl, fagansvarlig HMS, Bravida Norge. 

Tema 2020 - risikoobservasjoner 

Vi bygger videre på fjorårets tema, risikovurdering, og fokuserer i år på risikoobservasjoner.

Hos Bravida har vi en nullvisjon for arbeidsulykker. 

Regler, rutiner og krav er ikke nok for å oppnå våre mål når det gjelder HMS. Neste trinn er derfor å jobbe med å skape en kultur hvor vi har omsorg for hverandre. Det gjør vi gjennom å tørre å si fra hvis vi ser noen som jobber på en måte som ikke er sikker. 

Under HMS-uka har vi ekstra fokus på disse spørsmålene. Hovedtemaet for årets HMS-uke er risikoobservasjoner. Hva er en risikoobservasjon, hvorfor de er så viktige og hvordan rapporterer du en risiko på en arbeidsplass? Hvis du ser en risiko – uansett om den gjelder deg selv eller en kollega – må du alltid agere. Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv. 

Sammen om en tryggere bransje

Under vår årlige HMS-uke skal vi involvere kunder og samarbeidspartnere. Vi tror nemlig at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele og utveksle kunnskap håper vi på å skape en bedre og tryggere bransje for alle.